Gå til innhald

Meir enn ord

februar 20, 2016
  • image

Frå min entusistisk truande periode i ungdomen, hugsar eg dette refrenget frå ein song:

Mer enn ord, mye mer enn ord,
mer enn ord, mye mer enn ord…

Eg trur det kanskje var ein Kari Hansa, Gregers Hes song. Ei av linjene i teksten var: «Vi takker deg Jesus, fordi du har vist oss, at evangeliet er mye mer enn ord…» Nei, nå fekk eg sms- hjelp frå Torhild som kan fortelja at det rett og slett er Bjørn Eidsvåg sin tekst. Ja visst, tenkjer eg, det visste eg jo eigentleg..

Denne songen har eg tenkt på dei siste dagane. I arbeidet mitt som spesialpedagog har eg vore med på å prøva ut ulike teoriar og program for å hjelpa barn som slit med eit eller anna. Ei dame eg møtte i forbindelse med eit kurs eg var på konkluderte med fylgjande setning som ein kommentar til innhaldet i kurset:
«Men det er ikkje nok å ropa halleluja, ein må gjera det i tillegg…» Dette utsagnet var nok ikkje først og fremst meint som eit religiøst innspel, meir som ein kommentar om at ein fin teori har lite for seg om ein ikkje orkar å stå i den krevjande prosessen det er å utføra teorien.

Då me var i Stavanger i går vart eg fascinert av desse måkane som tilsynelatande gjekk på vatnet på Breiavatnet. Det dei gjer er å gå på eit tynt islag med varn oppå. Det ser flott ut, men det er det er det faste fundamentet under føtene som ikkje utan vidare er synleg for alle og ein kvar som ber dei.

I morgon skal eg vera med og laga i stand til kveldsgudsteneste i Bryne kyrkja. Her er omtalen frå Stein, presten vår sin penn:

image

 

 

Flyktningar og kyrkja ansikt til ansikt

Brynekyrkja sin kveldsgudstenesteserie «ansikt til ansikt» heldfram førstkomande sundag. Denne kvelden vil handla om flyktningane blant oss, og om det store arbeidet som Bryne kompetansesenter gjer for språkopplæring og vellukka integrering. Ivar Johannessen og Ola Undheim ved kompetansesenteret vil orientera og leia ein samtale med nye landsmenn med ulik bakgrunn og nasjonalitet.Gudstenesteutalget i Brynekyrkja ønskjer at denne kvelden og heile serien skal byggja viktige bruer og gje auka innsikt ogkjennskap i viktige endringar som skjer i tida og nærmiljøet vårt.Denne kvelden vil me tydeleg ønskja flyktningane hos oss velkommen i kyrkja og stilla oss opne for det me som enkeltmenneske og fellesskap kan bety og utgjera ein forskjell i.Me håpar mange vil nytta høvet til å bli betre kjent med nye landsmenn busette i Time. Men også at dette kan gje ei positiv retning nå rett før me får større mottak av asylantar. Gudstenesteformen gjer at ansikt-til-ansikt-samtalar ogsåinkluderer gudsmøtet. Dette er tilrettelagt gjennom stille tid medvandring til stasjonar med tekstar og symbolhandlingar. Og ikkjeminst i felles sang, der ei gruppe frå Burma deltek.

Om nokon skulle ha lyst til å koma etter å ha lese dette, så begynner gudstenesta klokka sju i morgon, 21.februar. Eg håpar at både kyrkja og enkeltmenneske kan vera med på å gjera Bryne til ein god plass å koma til. Ein tekst eg fekk lyst til å bruka i gudstenesta er denne frå 1. korinterbrev. Eg siterer på ulike språk…

Om eg talar med mennesketunger og engletunger,
men ikkje har kjærleik,
då er eg ein ljomande malm eller ei klingande bjølle.

Om eg har profetisk gåve
og kjenner alle løyndomar og eig all kunnskap,
og om eg har all tru så eg kan flytta fjell,
men ikkje har kjærleik,
då er eg ingen ting.

If I give everything I own to the bread of the poor,
yes, if I give myself to be burned,
but have not love,
then I have nothing won.

Love is patient, love is kind,
It does not envy, does not boast, is not proud.
Love does not infringe, seeketh not her own,
is not tempered and keeps no record of wrongs.
Love does not delight in evil
but rejoices in the truth.
Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

La charité ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin,
les langues cesseront,
la connaissance disparaîtra.
Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie,
mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra.

Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño,
razonaba como niño;
pero cuando llegué a ser hombre,
dejé las cosas de niño.
Porque ahora vemos por un espejo,
veladamente,
pero entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte,
pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor:
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.

Av og til er det godt å lesa kjende tekstar på andre språk. Då ser ein det med eit nytt blikk.
Så er det utfordringa vår når det kjem til kjærleiken som til alt anna.

Meiner eg med dette at nestekjærleik ligg nærare dei som har ei kristen tru enn dei som ikkje har det? Nei, det er ikkje det eg vil fram til, bare at dei av oss som har det, og i tillegg alle dei som liker fine ord om kjærleik burde kunna få eit puff i rett retning av å lesa denne teksten…

og

Det er ikkje nok å ropa halleluja…

22795235017_6ffcee1aa9_o

Heidi

 

 

 

 

 

 

From → Uncategorized

Kommenter innlegget

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: