Gå til innhald

Bli med meg ein tur innom kvelden i går

februar 22, 2016

image

Eg har fått sprøsmålet om eg har tips til nokon som skal organisera bønevandringar eller meditasjonsvandringar. Eg tenkte eg kunne ta dokke med på litt av det eg laga til i går, kanskje nokon kan bruka ideane, eller bare synast det er litt spennande å kikka inn i eit rom dei ikkje så ofte er i sjølv?
Ein av dei første stasjonane dei møtte dei som var med på bønevandringa i går var denne posten med ein spegel. Der stod spørsmålet: «Korleis ville du lika å bli møtt av personen du ser i spegelen dersom du møtte vedkomande i nabolaget, i byen eller på jobben?»

imageMe brukar alltid denne fine lysgloben som i si tid er laga av ein mann frå Bryne.

image

Men me har fleire stasjonar for lystenning der ein kan tenna lys for nokon ein tenkjer spesielt på eller for andre ting. Mange opplever det å tenna eit lys som ein måte å be ei bøn på dersom ein er uvan med å be. Eg synest det er veldig fint at alle kan vera med og utføra bønehandlingar enten trua er vaklande eller skråsikker.

image

Ei gammal legende seier at menneska har fått sjå kvar sin del av Kristi ansikt. Dersom me deler det me har fått sjå vil bilete veksa fram mellom oss. På denne posten blir ein utfordra til å ta ei puslespelbrikke og prøva å leggja ho ned i det store bilete som eit symbol på det å vera klar til å dela truserfaring med andre.

image

Sidan gudstenesta i går var ei temagudsteneste om det å vera flyktning i Norge, så laga eg ein post der ein kunne lesa «Kjærleikens høgsong frå 1. kor 13 på spansk, fransk, engelsk, tysk, bokmål og nynorsk. Eg utfordra alle til å lesa på eit språk dei til ei viss gras ikkje kan forstå, men som dei har litt kjennskap til for å sjå teksten på ein ny måte…

I bønevandringane våre har me nokre postar som alltid går igjen. Ein er å skriva bønelappar og leggja i ei krukke som blir boren fram for altaret til slutt. Ingen les desse lappane, dei blir makulerte etterpå, men for mange kjennest det godt å få formulera seg skriftleg. Det er og alltid ein stasjon der ein kan leggja småstein ned framfor eit kors. Her er fokuset at ein kan visualisera noko tungt som ein helst vil sleppa å bera med seg vidare, og som ein symbolsk legg over på Gud.

image

Denne gongen hadde eg og ein variant av noko ein ofte gjer i lag med barn. Eg hadde bretta papirblomar i ulike fargar. På lappane hadde eg skrive ord på ulike språk frå Galatarbrevet fem om kva ein skal leggja vekt på når ein lever det gode livet. Blomane opnar seg av seg sjølv når dei kjem i vatn og vil til slutt liggja der som vannliljer ned ord på. Eg lærte nokre nye ord på både fransk, spansk og tysk forresten… Er dei ikkje fine, desse orda som må kunna seiast å vera ei rettsnor for det gode liv for oss alle, same kva me trur på..

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, kjærleik, glede, fred, tolmod, mildskap, godleik, truskap, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness,  gentleness and self-control,kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance…

image

image

Desse bønevandringane er som oftast parallelt med nattverdsutdeling frå to stasjonar, men i går hadde me ikkje nattverd. Stasjonane på bønevandringane varierer frå gong til gong. Eg trur personleg at det er godt og viktig å få bruka fleire sansar enn øyrene når me er i kyrkja. Når til og med eg, som er eit utprega auditivt menneske som trivest med å bruka lyttesansen, så må det vera noko i det… Dessutan tenkjer eg at det er godt å få lov til å bruka «barnet i seg» litt meir. Me er ofte så vaksne og fornuftige. Det er som oftast alltid bønevandringar på dei kveldsgudstenstene me har i Brynekyrkja ein gong i månaden. Velkomen til å vera med.

Heidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From → håp, Tru

Kommenter innlegget

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: